Høringer Medietilsynet

“Innspel til Medietilsynets rapport om FM etter 2021” ble sendt ut i februar med frist i mars.
55 tilsvar fra aktører er mottatt. I tillegg er det kommet inn tilsvar fra privatpersoner.
– Bør lokalradio få høve til å fortsette på FM etter 2021?
– Kor lenge bør lokalradio eventuelt få høve til å fortsette på FM?
– På kva vilkår bør lokalradio eventuelt få høve til å fortsette på FM?
Innkomne innspill finnes her.

 

“Vil ha lokalradioenes mening om FM-sendinger etter 2021”.
Etter oppdrag av Kulturdepartementet har Medietilsynet blitt bedt om å kartlegge grunnlaget for en eventuell forlengelse av lokalradioenes konsesjoner på FM etter 2021. 2021 er utløpsåret for FM-konsesjonene.

Utredningen skal leveres 8. mai.

Mer info her og her. Selve bestillingen finnes her.